Febr 2017-Maart 2018

Vanaf eind 2016 bezig met de serie “Broers”, olieverfportretten. Interessant thema. Door twee broers te schilderen leer ik hun overeenkomsten en verschillen kennen. Niet alleen hun uiterlijke – maar ook hun “trekken”. Ik merk dat mijn manier van schilderen samenhangt met de persoon die ik schilder:kleurkeuze, penseelstreek. Ik moet luisteren naar wat mijn handen aan […]